Storitve

eTRANS 365 je programska rešitev, ki proizvodnim podjetjem omogoča učinkovito organiziranje in nadzor njihove preskrbovalne verige. Z drugimi besedami, v proizvodnih podjetjih celovito digitalizira poslovanje na področju transportne logistike

Spletna aplikacija eTRANS 365 pokriva kar najbolj širok spekter aktivnosti za organiziranje t.i. “supply chain”. Bogata zakladnica funkcionalnosti in uporabnih dodatkov omogoča urejenost podjetja. Planiranje, organiziranje in nadziranje oskrbovalnih verig je sedaj omogočeno vsem nivojem v poslovnem sistemu.

Z uporabo eTRANS 365 se pomembno poveča učinkovitost logistov in zmanjša stroške. Digitalizacija poslovanja omogoči hitrejše, natančnejše in preglednejše delo tako logistične službe kot prevoznikov.

Z uporabo informacijske rešitve eTRANS 365 je glede na pogoste spremembe v poslovnem okolju, možen hiter odziv, kar omogoča hitro in konstantno optimiranje stroškov. Digitalizacija poslovanja omogoči hitrejše, natančnejše in preglednejše delo logistične službe, predvsem pa nadzor nad prevozniki.

Programska rešitev eTRANS 365 je v svojem bistvu platforma na kateri se v okviru pogodbenih razmerij srečata, povpraševanje po premiku blaga in ponudba transportov. Gre za organiziranje dela oskrbovalne verige v proizvodnih podjetjih, ki potrebujejo večje število prevozov in sodelujejo z več kot enim transportnim podjetjem.

Izpostavljeno:

  • Celovito zajemanje potreb in organiziranje oskrbe izdelkov do kupcev
  • Pregledno finančno poslovanje in povezanost z drugimi informacijskimi sistemi (ERP, SAP integracija, idr)
  • Preglednost, nadzor in spremljanje statusa pošiljk

Celovito zajemanje potreb in organiziranje preskrbe

Pregledno finančno poslovanje
Vsi stroški, ki nastanejo z izvedbo transporta so evidentirani, avtomatsko se razdeljujejo po stroškovnih nosilcih.
Omogočena je avtomatska likvidacija računov. Podatki se sinhronizirajo z ERPom naročnika (npr. SAP integracija).
Predpripravljena so periodična poročila in omogočen izvoz surovih podatkov.

Preglednost, nadzor in spremljanje statusa pošiljk
Z uporabo t.i. »Time slotov« so nakladi in razkladi časovno določeni, kar omogoča učinkovito organizacijo nakladalno razkladalnih ekip.
V vsakem trenutku so znani podatki o vozilih, ki še pridejo v podjetje, vozilih v podjetju in vozilih, ki so podjetje že zapustila.
Poskrbljeno je tudi, da se voznik kamiona preko zaslona na dotik sam prijavi in s tem evidentira čas prihoda.
S pomočjo displaya in avtomatske prepoznave registracijske številke vozila, se lahko prispetje kamiona popolnoma avtomatizira. eTRANS 365 lahko omogoči spremljanje statusa pošiljk.

Data center deluje je sodobno podatkovno središče na znani lokaciji. Ima ISO 27000. Z njim upravljajo usposobljeni strokovnjaki z odzivnim časom 24/7/365 in govorijo slovensko.


Akademija center izvaja uvajanje in ozobraževanje uporabnikov e.TRANS 365. uvaja in izobražuje uporabnike e.TRANS 365. Akademija vključuje tudi kvaliteten kontaktni center.